Renovatie en Vervanging

Verbetering en aanpassing van uw huidige ventilatiesysteem.

U beschikt over het juiste soort mechanische ventilatie, maar het werkt niet naar behoren. Dat kan, wanneer het systeem niet of niet goed is onderhouden, of niet goed is ingeregeld op zijn omgeving. Om dit te verhelpen zoeken we uit waar het probleem zit en vervangen of herstellen we wat er niet meer in orde is. Wij renoveren of vervangen bijvoorbeeld de ventilatoren of ventielen, of herzien de instellingen van de aansturing van het systeem, zodat alles weer naar behoren werkt.

Wilt u uw systeem, dat op zich prima functioneert, uitrusten met de nieuwste mogelijkheden, zodat het rendabeler wordt? Dan kunnen wij het bijvoorbeeld voorzien van een warmte-terugwin-systeem, of er een vraaggestuurd systeem van maken: CO2-sensoren zorgen ervoor dat het systeem alleen energie verbruikt wanneer dat echt nodig is.