Aanleg en Installatie​

Nieuwe mechanische ventilatie voor uw gerenoveerde of nieuwe gebouw​.

U heeft bijvoorbeeld een nieuw complex in beheer dat goed geïsoleerd is, maar nog niet beschikt over een mechanisch ventilatiesysteem. Of u heeft uw complex laten renoveren, waardoor natuurlijke of deels mechanische ventilatie niet meer toereikend is. Of uw huidige ventilatiesysteem is gewoonweg ‘op’ en biedt niet het comfort of rendement dat modernere systemen wel kunnen bieden. Dan leggen wij met alle zorg en aandacht graag een nieuw systeem met de juiste kanalen, efficiënte ventilatoren en  duurzame aan- en afzuigventielen aan, zodat er altijd schone lucht is.

We richten het bijvoorbeeld in met een warmte-terugwin-systeem, waarbij de koude aangezogen lucht wordt verwarmd door de warme lucht die het gebouw wordt uitgeleid. En als het even kan maken we gebruik van vraaggestuurde mechanische ventilatie: sensorgestuurd op basis van aanwezigheid van personen in de ruimtes van uw gebouw, of op basis van de hoeveelheid CO2 in de te ventileren ruimtes.